GKTI, s.r.o.

Analýzy ● Vzdelávanie ● Poradenstvo

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod Tréningy Časový manažment

Časový manažment

Tlačiť

 

Cieľ tréningu: Tréning objasňuje skutočnosť, že vedomé zaobchádzanie s časom predpokladá vedomé zaobchádzanie so sebou samým. Tematiku redukuje nielen na výlučné zaobchádzanie s časovým plánom, ale začína kontrolou osobného postoja účastníkov k pojmu „čas“. Na základe týchto poznatkov vytvárajú účastníci prostriedky a metódy manažmentu času seba samých pre konzekventné uplatnenie v reálnych podmienkach. Účastníci si počas 24 hodín zmysluplne vyvážia pracovný čas a voľný čas s ohľadom na tieto aspekty:
Obsah tréningu: Predpoklady pre vedomé zaobchádzanie s časom
 • Osobné predstavy ako zdroj energie a motivácie seba samého
 • Pozitívny, optimistický postoj voči druhým
 • Konštruktívna stratégia myslenia
 • Odvaha k zmenám

Nástroje a metódy vedomého zaobchádzania s časom
 • Porovnanie súčasného stavu so stavom, ktorý má byť dosiahnutý
 • Nástroje plánovania a stratégie
 • Metódy úspešného delegovania a tímovej spolupráce
 • Nástroje „meetingov“ orientovaných na výsledok
 • Osobný akčný plán

_________________________________________________________________________________

Trvanie: 2 dni intervalovým spôsobom (3 až 4 týždne interval)
Počet účastníkov: podľa dohody
Forma tréningu: externý / interný


_________________________________________________________________________________

 
Neutekaj za úspechom - choď mu v ústrety

Produkty