GKTI, s.r.o.

Analýzy ● Vzdelávanie ● Poradenstvo

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod Tréningy Manažment projektu

Manažment projektu

Tlačiť

 

Podľa výskumu McKinsey každý druhý projekt zlyháva kvôli nesprávnemu prístupu zúčastnených na projekte.

 

Cieľ tréningu:   Účastníci sa dozvedia cieľovoorientované metódy a zákonitosti efektívneho správania sa v projektovej úlohe. Naučia sa, ako ich použiť za účelom dosiahnutia tak cieľov projektu, ako i vzťahov medzi členmi, ktoré sú vhodné pre spoločný výsledok.
   
Obsah tréningu:   Dôležitosť postoja k projektovej úlohe
 • k sebe samému, ku spolupracovníkom, zákazníkom, k firme, k mojej práci
 • individuálne ciele ako zdroje energie
 • zosilnenie vlastnej motivácie a iniciatívy
 • konkrétne plány / odvaha k zmene
 • spojenie vlastných, tímových a firemných cieľov

Základné princípy projektovej úlohy

 • zadelenie do fáz
 • od hrubého plánovania k detailnej štruktúre
 • fáza riešenia problémov

Myslieť v šanciach!

 • ako rozvinúť strategické pozitívne myslenie
 • systematické a analytické myslenie
 • robiť rozhodnutia s odvahou a istotou
 • „Hurá, problém!“ (JE ? MÁ BYŤ)
 • Odvážiť sa byť odlišným

Pracovná metodika projektového manažmentu

 • zloženie pracovnej skupiny
 • mapovanie myšlienok
 • časový plán projketu
 • schéma kontroly projektu
 • kontrola míľnikov

Štruktúra projektových skupín

 • voľba členov tímu
 • organizácia projektu
 • motivácia spolupracovníkov na podieľaní sa na projekte
 • základné pravidlá úspešnej tímovej spolupráce
 • základy objektívne orientovanej spolupráce
 • Riešenie kritických situácií v projekte

  • uvedomenie si a vyhýbanie sa nástrahám projektu
  • stratégie vystupovania pri riešení konfliktov
  • ovládanie rôznych zdrojov stresu

  Ako zaobchádzať s časom?

  • ako zaobchádzať s informáciami?
  • pomenovanie nových cieľov
  • individuálna práca, práca v malých skupinách, tímová práca

_________________________________________________________________________________

Trvanie: 2 dni spolu
Počet účastníkov: 10 až 15 osôb, resp. podľa dohody
Forma tréningu: externý / interný
_________________________________________________________________________________

 
Neutekaj za úspechom - choď mu v ústrety

Produkty