GKTI, s.r.o.

Analýzy ● Vzdelávanie ● Poradenstvo

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod Tréningy

Top - manažment

Tlačiť

 

Cieľ tréningu:   úspešné konanie, razantné a komplexné zmeny
     
Obsah tréningu:   výmena skúseností a spoločný tréning na najvyššej úrovni
     
    Vedenie:
- získať spolupracovníkov pre zmenu
- efektívne a cieľovo orientované vedenie
- zadané úlohy riešiť pomocou zvýšenej kreativity, duševnej 
  flexibility
- efektívne naplnenie vlastnej funkcie posilnením porozumenia 
  seba samého
     
    Rétorika
- reč orientovaná na poslucháčov
- spontánne diskutovať a moderovať
- profesionálne vystupovanie pred rozličnými grémiami a médiami
- používanie technických pomôcok (flipchart, projektor,
  notebook...)
     
    Časový manažment a osobná pracovná technika
- prečo nevykonávam dvojnásobok práce za polovicu času?
     
   

Stresmanažment / Vedenie vlastnej osoby
- vlastné schopnosti stupňovať vedomým prístupom k sebe
  samému
- osobná analýza stresu a jeho pôsobenie na výkon
- duševné cvičenia / techniky z vrcholového športu pre Top –
  Manažment

_________________________________________________________________________________

Trvanie: podľa dohovoru
Počet účastníkov: podľa dohovoru
Forma tréningu: externý / interný
_________________________________________________________________________________

 
Neutekaj za úspechom - choď mu v ústrety

Produkty