GKTI, s.r.o.

Analýzy ● Vzdelávanie ● Poradenstvo

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod Tréningy Firemno-spoločenský protokol

Firemno-spoločenský protokol

Tlačiť

Nedeliteľnou súčasťou života vrcholového manažéra a jeho spolupracovníkov je i Firemno - spoločenský protokol, t. j. správanie sa v situáciách, ktoré vyžadujú tento protokol a toto správanie. Do týchto situácií môžeme zaradiť:

 • stretnutia na úrovni prezidenta, premiéra, vládnych parlamentných a politických činiteľov
 • stretnutia na úrovni štátnych orgánov
 • stretnutia na úrovni zahraničných vládnych a diplomatických návštev
 • stretnutia na úrovni zahraničných partnerov


Základom Firemno - spoločenského protokolu je vlastne súhrn pravidiel, zvykov a obyčajov, ktorými sa riadia po formálnej stránke všetky tieto stretnutia.


Čo je obsahom Firemno - spoločenského protokolu?

 • Spoločenské podniky (aké, kedy, pri akej príležitosti, s kým, kde, čas, organizácia podniku, strava a nápoje)
 • Pozvánky (forma, obsah)
 • Stolovanie (prestieranie, chody, správanie sa pri stole, zasadací poriadok, písomnosti pri stolovaní, jedálny lístok)
 • Spoločenská etiketa (spoločenské správanie sa, pozdrav, podanie ruky, predstavovanie, fajčenie, dary, vizitky...)
 • Obliekanie (pánske i dámske oblečenie pri rozličných príležitostiach, doplnky)
 • Zvláštne slávnostné príležitosti (štátny sviatok, uvádzanie nových technológií vo firme...)
 • Vrcholné návštevy (prezident, premiér, predseda parlamentu...)
 • Používanie vlajok (ktoré, kam, kedy)

... a iné situácie vyplývajúce z protokolu


Na záver si snáď môžeme položiť otázku:

Je nutné, aby top - manažér a jeho spolupracovníci ovládali tieto pravidlá?

Odpoveď je veľmi jednoduchá:

ÁNO

Každý top - manažér, či jeho spolupracovník dodržiavaním
Firemno - spoločenského protokolu vytvárajú prostredníctvom svojho osobného pôsobenia v týchto oblastiach pozitívny imidž seba
a firmy, ktorú prezentujú.

_________________________________________________________________________________

Trvanie: podľa dohody
Počet účastníkov: podľa dohody
_________________________________________________________________________________

 
Neutekaj za úspechom - choď mu v ústrety

Produkty