GKTI, s.r.o.

Analýzy ● Vzdelávanie ● Poradenstvo

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod Tréningy Majster manažment

Majster manažment

Tlačiť

 

Cieľ tréningu:   - účinne a efektívne plniť ciele firmy
- iniciatíva a tvorivosť
- motivácia spolupracovníkov
- zvládanie rizikových situácií
     
Obsah tréningu:   Je majster manažérom?
- Aké prekážky je nutné prekonávať?
- Aká je hlavná otázka, ktorú by si mal klásť dnešný vedúci
  pracovník?
- Odkiaľ pochádza a ako sa dá zlepšiť osobné pôsobenie na
  ostatných?
- „Ideálna forma príkazu“
- Ako optimálne uplatniť svoju osobnú silu?
- Sme schopní a ochotní k motivácii okolia?
- Pozitívne myšlienky

- Na základe čoho sme my ľudia riaditeľní?
- Každý má pravdu
- Hodnotenie spolupracovníkov
- Účinok chvály
- Zásady riadenia
- Postup pri riešení nepríjemných situácií

- Konverzácia za sťažených podmienok (výčitka, vytýkací
  rozhovor, rozhovor pri nástupe, zníženie platu, prepustenie…)
- Pôsobenie nahor a von spojené so zásadami obchodnej
  komunikácie
- Účinný kontrolný rozhovor
- Záverečné prezentácie účastníkov

_________________________________________________________________________________

Trvanie: 3 dni intervalovým spôsobom (2 až 4 týždne interval)
Počet účastníkov: 10 až 15 osôb, resp. podľa dohody
Forma tréningu: externý / interný

_________________________________________________________________________________

 
Neutekaj za úspechom - choď mu v ústrety

Produkty