GKTI, s.r.o.

Analýzy ● Vzdelávanie ● Poradenstvo

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Úvod 3K pre cestovny ruch

Marketing služieb a cestovného ruchu

Tlačiť

 

 • Animačné služby
 • Cestovné kancelárie
 • Etapy strategického riadenia marketingu služieb
 • Klasifikácia a rozdelenie služieb
 • Kongresové služby
 • Kúpeľné služby
 • Kvalita služieb
 • Marketing cestovného ruchu
 • Marketingový systém cestovného ruchu
 • Pohostinstvá a stravovanie
 • Poradie jedál v jedálnom lístku
 • Produktový mix služby
 • Spojitosť služieb a výrobkov
 • Správanie sa zákazníka pri nákupe služby
 • Ubytovacie zariadenia a hviezdičky
 • Vlastnosti služieb
 • Zájazdy cestovnej kancelárie a sprievodca

__________________________________________________________________________________________"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU"

GKTI, s.r.o.

so sídlom v Piešťanoch realizuje v období január 2011-jún 2013 dopytovo orientovaný projekt s názvom

3K pre cestovný ruch

podporený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Vzdelávanie. ITMS kód projektu 26120130019.

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie."

www.esf.gov.sk

www.gkti.sk

www.asfeu.sk

 
Neutekaj za úspechom - choď mu v ústrety

Produkty